گروه متخصصین خراسان جنوبی
ارائه دیدگاه های علمی،فرهنگی، تخصصی و آموزنده
text

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388

بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد
به کوه خواهد زد
به غار خواهد رفت

*

تو کودکانت را،بر سینه می فشارد گرم
و همسرت را،چون کولیان خانه به دوش
میان آتش و خون می کشانی از دنبال
و پیش پای تو،از انفجار های مهیب
دهان دوزخ وحشت گشوده خواهد شد
و شهرها همه در دود و شعله خواهد سوخت
و آشیان ها بر روی خاک خواهد ریخت
و آرزوها در زیر خاک خواهد مرد!

*

خیال نیست عزیزم...!
صدای تیر بلند است و ناله ها پیگیر
و برق اسلحه،خورشید را خجل کرده است!
چگونه این همه بیداد را نمی بینی؟
چگونه این همه فریاد را نمی شنوی؟

صدای ضجه خونین کودک «عدنی» است،
و بانگ مرتعش مادر«ویتنامی»،
که در عزای عزیزان خویش می گریند،

و چند روز دگر نیز نوبت من و توست،
که یا به ماتم فرزند خویش بنشینیم!
و یا به کشتن فرزند خلق برخیزیم!

و یا به کوه،
              به جنگل،
                          به غار،
                                 بگریزیم!

*

-پدر!چگونه به نزد طبیب خواهی رفت؟
که دیدگان تو تاریک و راه باریک است.
تو یک قدم نتوانی به اختیار گذشت.
تو یک وجب نتوانی به اختیار گذشت.
که سیل آهن در راه ها خروشان است.

*

تو،ای نخفته شب و روز روی شانه اسب،
-به روزگار جوانی-به کوه و دشت و درخت،
تو ای بریده ره،از لای خار و خارا سنگ
کنون کنار خیابان در انتظار بسوز!
درون آتش بغضی که در گلو داری
کزین طرف نتوانی به آن طرف رفتن!
حریم موی سپید تو را که دارد پاس؟
کسی که دست تو را یک قدم بگیرد،نیست
و من –که می دوم اندر پی تو-خوشحالم
که دیدگان تو در شهر بی ترحم ما
به روی مردم نامهربان نمی افتد!

*

پدر،به خانه بیا،با ملال خویش بساز
اگر که چشم تو به روی زندگی بسته ست
چه غم؟ که گوش تو و پیچ رادیو باز است!:

-«هزار و ششصد و هفتاد و یک نفر امروز
به زیر آتش خمپاره ها هلاک شدند!
و چند دهکده دوست را ،هواپیما،
به جای خانه دشمن گلوله باران کرد!...»

گلوی خشک مرا بغض می فشارد تنگ
و کودکان مرا لقمه در گلو مانده ست
که چشم آنها،با اشک مرد،بیگانه ست.

*

چه جای گریه؟که کشتار بی دریغ حریف
برای خاطر صلح است و حفظ آزادی!
و هر گلوله که بر سینه ای شرار افشاند
غنیمتی است که:دنیا بهشت!خواهد شد.

*

پدر،غم تو مرا رنج می دهد،اما
غم بزرگتری می کند هلاک مرا؛
بیا به خاک بلا دیده ای بیندیشیم
که ناله می چکد از برق تازیانه در او
به خانه های خراب
به کومه های خموش
به دشت های به آتش کشیده متروک
که سوخت،یک جا برگ و گل و جوانه در او !
به خاک مزرعه هایی که جای گندم زرد
لهیب شعله سرخ
به چارسوی افق می کشد زبانه در او
به چشم های گرسنه
به دست های دراز
به نعش کودک دهقان میان شالیزار
به زندگی،که فرو مرده جاوادانه در او!

*

بیا،به حال بشر های های گریه کنیم
که با برادر خود هم نمی تواند زیست
چنین خجسته وجودی کجا تواند ماند؟
چنین گسسته عنانی کجا تواند رفت؟
صدای غرش تیری دهد جواب مرا:

-به کوه خواهد زد
به غار خواهد رفت
بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد!
طبقه بندی:
ارسال توسط منیره صالح نیا
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی